Avlivar 10 myter om homeopati
51858962 - vector sign homeopathy, alternative medicine

Avlivar 10 myter om homeopati

Robert Hahn, Forskningschef vid Södertälje sjukhus avlivar 10 myter om homeopati – Metoden är överlägsen placebo 

Robert Hahn fick i slutet av 2013 en vetenskaplig artikel ”Homeopathy: Meta-analyses of Pooled Cinical Data” (Pub Med) publicerad i tidskriften ”Forschende Komplementärmedizin”. Det är den enda av hans 300 vetenskapliga artiklar som handlar om homeopati. 

Robert Hahn konstaterade i sin studie för att lyckas förkasta homeopati som medicinsk metod var skeptiker tvungna att förkasta mer än 90% medicinska data. Närmare än så kan en forskare knappast komma ett vetenskapligt bedrägeri. 

Påstående 1: Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopatika är överlägset placebo (VoF-anhängare i TV 2011).
Robert Hahn: Fel. Det är faktiskt lätt att hitta sådana studier i den främsta databasen PubMed. Den som påstår det kan inte ha tittat efter

Påstående 2: De flesta studier visar att homeopati är bluff.
Robert Hahn: Av de läkemedelsprövningar (dubbel-blind randomiserade prövningar) som gjorts visar att homeopati har en effekt som är överlägsen placebo. Man måste ta bortse från minst 95% av dem för att signifikansen skall förloras. Tar man bara bort 90% så räcker det inte. Då kommer homeopati fortfarande att vara bättre än placebo. (Läs R. Hahns tidigare bloggar om du vill ha detaljer.) 

Påstående 3: Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff – Dan Larhammar hänvisar som stöd för detta meta-analyserna av Edzard Ernst och Shang (från Aftonbladet 2011, se referenser på Robert Hahns tidigare blogg). 

Robert Hahn: Detta är en tendentiös selektion av de meta-analyser som finns. Om man tar hänsyn till samtliga meta-analyser erhålls en helt annan bild. Läs Robert Hahns tidigare bloggar så får du denna helhetsbild.) 

Påstående 4: Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda.
Robert Hahn: Kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997). Shang (2005) beskriver att kvaliteten på homeopatistudier t o m är bättre än skolmedicinska studier. 

Påstående 5: Homeopatika har samma effekt som vatten.
Robert Hahn: Påståendet kan valideras/falsifieras genom att blanda homeopatika eller vatten (alternativt vad homeopatikat är blandat i för lösningsmedel) med biologiskt material i ett provrör och undersöka om effekterna skiljer sig åt. I diskussionen efter min förra blogg hänvisade Marina Szöges till följande artikel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 23972240. Artiklar av just denna typ är bevis på att homeopatika har en egeneffekt som är skilt från lösningsmedlet som det är utblandat i. Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler). 

Påstående 6: De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering. 

Robert Hahn: finns metoder att ta hänsyn till selektiv publicering, och de har använts korrekt av Linde (1997) och helt felaktigt av Shang (2005). Linde fann att något svagare evidens för homeopati efter hänsyn till selektion, men homeopatika var fortfarande statistiskt säkerställt mer effektivt än placebo. Om någon påstår något annat är det bara en trosuppfattning, eller en gissning. 

Påstående 7: Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet.
Robert Hahn: Homeopati är sällsamt välstuderat. Inom medicinen brukar tre oberoende studier räcka för att man skall påstå att solitt evidens finns. Här finns det flera hundra. Många behandlingsmetoder används på sjukhus som grundats på väsentligt blygsammare underlag än det som föreligger vad gäller homeopati.


Påstående 8: De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små.
Robert Hahn: Studier kan påvisa kraftfulla effekter och stora studier smärre effekter. Om man vill utröna en kraftfull effekt är det oetiskt att göra den omfattande. Men vänta – är det sant att artiklar om homeopati har få patienter? I meta-analysen av Shang (2005) jämfördes kvalitet och innehåll i skolmedicinska studier visavi studier om homeopati. Det visade sig att studierna i båda fallen hade ett genomsnitt på 65 patienter. Ingen skillnad alls, således. 

Påstående 9: Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant.
Robert Hahn: Och det vet alla. Men det ger inte en vetenskapsman legitimt skäl att avfärda en studie som påvisar en statistiskt säkerställd effekt. Skall man vara med i den här leken så förväntas man acceptera och respektera P-värden. Annars kan man tro på precis vad som helst och fortfarande kalla det vetenskapligt. 

Påstående 10: Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar.
Robert Hahn: Alla har rätt att få betalt för sin tid och sin kunskap. Att påstå att en yrkeskår inte tror på sin verksamhet, utan endast syftar till att lura sina kunder, är ett grovt kränkande uttalande, som jag dock tyvärr hört flera gånger från skeptiker (även på R.Hahns blogg). 

När det gäller läkemedelstillverkning (homeopatika är faktiskt klassat som läkemedel) så saknas patent. Om stora vinster skulle uppstå så kan alltså vem som helst påbörja en egen produktion. Det förhindrar höga vinst-uttag, vilket också medför att konventionella läkemedelsbolag inte sysslar med homeopatika-tillverkning. Jag har själv arbetat mot flera läkemedelsföretag och de är i mycket stor utsträckning styrda av möjligheter vill att få patent på sina produkter. Om patent fattas så måste det vara produkter som säljs i mycket stor skala. 

Referens: 

Robert Hahns vetenskapliga artikel Homeophaty: Meta-analyses of Pooled Cinical Data (PubMed) publicerad i tidskriften ”Forschende Komplementärmedizin” 

Forskning 

På databasen pubMed finns det mer än 5600 forskningsartiklar om du söker på Homeopathy. 

Lästips 

Homeopati Fungerar (Facebooksida som tar upp patienters erfarenheter av homeopati) 

Lämna ett svar