Klassisk Homeopati behandlar både akuta och kroniska sjukdomar. Homeopati är en behandlingsform som tar hänsyn till HELA dig, både din mentala, känslomässiga och fysiska hälsa.

Homeopatisk konsultation

Ditt första besök tar ca 60 – 90 min. En homeopatisk konsultation är baserad på samtal. Man går igenom dina  symtom ingående, vad som kan ha orsakat dem och vad som förbättrar eller försämrar dina besvär.

Du berättar så utförligt du bara kan om dina besvär och det du vill ha hjälp med. Vi går igenom hur du fungerar mentalt, känslomässigt och fysiskt, för att få fram det som är mest karakteristiskt och utmärkande för dig och dina besvär. 

Klassisk homeopati är en individuell behandlingsform och det homeopatiska läkemedel du får baseras på helheten av dina symtom.

För att veta vad just du behöver kombinerar jag gärna med att analysera både tunga, ansikte och iris för att få ytterligare individuell information om din hälsa. 
Jag rekommenderar även kosttillskott, örtmedicin, superfoods mm och ger kostråd som kan vara bra för just dig.

Efter ca 2 månader är det viktigt med ett återbesök där vi går igenom vad som hänt under din behandling.

Vi går igenom dina symtom, har de blivit bättre? försvunnit helt? har nya eller gamla symtom kommit upp?

Utefter det så ordinerar jag fortsatt behandling, ändrar dos eller ändrar det homeopatiska läkemedlet om det tillkommit nya symtom.

Homeopati – första besöket 
60-90 min  1995 kr
 
Homeopati – återbesök
30-45 min  995 kr
 
Homeopatis – Akut
30 – 45 min  995 kr
 
 Homeopati Telefonkonsultation –
30 – 45 min 995 kr
 

Kostnad för  eventuella  mediciner/kosttilskott tillkommer.

Mer utförlig information om en Homeopatisk Konsultation

Den information, det du berättar är det som lägger grunden för det läkemedel du får. Det bästa läkemedlet för just dig, just nu. Ju mer noggrann och fullständig din informationen är, ju bättre är det valda läkemedlet och desto bättre blir resultatet.
Jag hjälper dig genom att ställa massor av frågor och vägleder dig så det blir så detaljerat som möjligt.

I

Akut och kronisk (konstitutionell) konsultation - Vad är skillnaden?

Det är viktigt att veta att inte alla konsultationer ser likadana ut; söker du akut för till exempel ett insektsbett kommer den konsultationen att vara lite annorlunda än om du söker för ett som du haft under lång tid, till exempel artrit.

En akut konsultation behandlar hälsoproblem som har en begränsad omfattning – de kommer och går över en kort tidsperiod.

Akuta problem inkluderar bland annat migrän, hosta, förkylningar och influensa, matsmältningsbesvär, diarré, vrickningar, stukningar, muskelsträckningar, blåmärke, bett och stick, brännskador, urinvägsinfektioner, öroninflammation mm.

En konsultation för ett akut problem tar mindre tid än för ett kroniskt problem som funnits under lång tid. Om du tror dit akuta problem egentligen bara är ”toppen på isberget” är det bästa att boka en längre konstitutions behandling för att komma till rätta med underliggande svagheter eller obalanser.

Långvariga (kroniska) problem som ledvärk, reumatism, artrit, återkommande migrän och spänningshuvudvärk, återkommande infektioner, mag-tarmproblem, infertilitet, hudproblem som acne, eksem och rosacea, depressioner, ångest, PMS, problem vid mens och klimakteriet mm är inte kortlivade händelser – de stannar hos oss och löser sig inte spontant av sig själv.

Vid kroniska problem behövs en längre konsultation  för att i lugn och ro få med  all information om dina problem. Då handlar det om en  Konstitutions behandling.

Om du är osäker på vilken behandling som är bäst för dig – en akut eller konstitutionell konsultation – kommer jag att ge dig råd när du bokar din tid.

Akuta konsultationer -
Vad är det en homeopat behöver veta?

Om du till exempel har huvudvärk behöver jag som  homeopat veta lite mer innan den kan behandlas homeopatiskt.

Vid  akuta problem (huvudvärk) kommer jag  att vilja veta och fråga om:

  • Var gör det ont – höger sida, vänster sida, hjässan, tinningarna, pannan, basen av skallen, eller …..?
  • Hur känns det / vad känns det som – pulserande, brännande, värkande, stickande, eller….?
  • Vad är det som triggat igång problemet? Vad är den utlösande faktorn orsaken- feber, chock, ett slag, värme, kyla, sorg, ångest, stress, en viss sorts mat….?
  • Finns det något som gör huvudvärken bättre eller sämre?  till exempel: värme, kyla, ligga, sitta, röra sig, äta, dricka, ljus, buller….?
  • Finns det andra symptom  som kommer tillsammans med huvudvärken? Matbehov, förändringar i törst, kliande hud, kramper, suddig syn, frusenhet, illamående….?

Som du kan se är huvudvärk inte bara huvudvärk! 

Som homeopat behöver jag denna detaljerade information för att kunna ge dig det bästa homeopatiska läkemedlet för just dig.

Konstitutionella konsultationer (långvariga/kroniska problem) -
Vad är det din homeopat behöver veta?

Vid konsultationer för långvariga / kroniska hälsoproblem ställs frågor liknande dem vid akuta problem, men mer ingående.

Kom ihåg, från det homeopatiska perspektivet, är dina nuvarande problem bara delar av en mycket djupare obalans.

Jag vill ha information från alla dina problem, och inte bara det som ledde till konsultationen, så att vi kan hitta ett homeopatiskt medel  som går till botten med  ditt problem.

Fysiska problem

Jag vill ha information om alla de hälsoproblem som du har haft, antingen nu eller tidigare.

 

Din individuella respons

Du kan få frågor om:

  • Din törst och aptit, vilken typ av mat du normalt äter, vad du tycker om och vad du inte äter, cravings, matallergier.
  • Sömnmönster, återkommande drömmar och till och med den position du sover i.
  • Det slags väder som du mår bäst respektive sämst i.
  • Din reaktion på saker som olika miljöer, djur, musik och sällskap – tycker du om eller undviker du dem?

Barn - Ytterligare information

Sverige är det enda landet i världen som inte får behandla barn under 8 år. Men som förälder får du ge ditt barn homeopatisk medicin. I många läder är barnläkare även homeopater och det finns även fina homeopatiska egenvårds kit att köpa på apoteken i bland annat både Tyskland,Frankrike, Österrike, Schweiz och England.

Temperament och personlighet

Överdrivna personlighetsdrag är också symtom på ohälsa. Att vara försiktig med pengar och använda dem klokt är till exempel en bra sak, men om utgifter skapar ångest som leder till att hamstra, finns det ett problem.

På samma sätt finns det inget fel med att vara organiserad och mån om sitt utseende, men om dessa goda egenskaper ersätts av överdriven renlighet eller kontrollerande beteende, fungerar personen inte längre på ett hälsosamt sätt.

Förändringar i beteende under sjukdom är också viktiga. Om du normalt är lugn och avslappnad, men har blivit irriterad och gnällig när du är sjuk,  kan det också vara viktigt att notera dessa förändringar som symtom.

En av de fantastiska sakerna med homeopati är att rätt behandling  ger dig kontroll över ditt humör och ditt beteende snarare än att det kontrollera dig.

Ångest, rädsla, fobi

Rädsla och fobier som: mörkret; djur; höjder; fattigdom; att något händer familjen, cancer, åska; ormar; korsning över broar mm är också viktigt att ta med eftersom det påverkar dig i din vardag. 

Det är också symtom på obalanser som indikerar, hjälper till vid val av homeopatiskt läkemedel och det går att bli av med vid rätt behandling.

Andra saker

Du kan få frågor om din familjs medicinska historia.

Tendens till  sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, lungproblem, stroke och psykiska problem mm hos andra familjemedlemmar kan indikera vilket läkemedel som kan vara bra för dig.

Jag kommer också att titta efter yttre orsaker till  ditt hälsoproblem som kan vara ett hinder för läkning, som fördröjer ditt tillfrisknande.

En person med andningssvårigheter, till exempel, kommer inte att må bättre i ett hus med mögel. Likaså kommer konstant exponering för starka  kemikalier inte bara att orsaka hudinflammation, utan även hindra den från att läka, även om rätt medicin ordineras.

I båda dessa fall är det viktigt att avlägsna den yttre orsaken.

Det kan också vara så att jag kommer att hänvisa dig till sjukhus för blodprov och ytterligare tester om dina symtom indikerar på en allvarligare sjukdom som ännu inte har diagnostiserats.

Till sist

En rätt utbildad homeopat behandlar klienten enligt symtomen personen upplever snarare än namnet på deras sjukdom.

På så sätt fokuserar de på personens unika symtom på sin sjukdom snarare än de vanliga symtomen på sjukdomen – de symtom som alla med den sjukdomen skulle uppleva.

(Däremot är en konventionell läkare beroende av de vanliga symtomen för deras förskrivning och de unika individualiserande symtomen är av liten betydelse.)

Dina unika symtom graderas sedan efter hur viktiga de är och matchas med ett läkemedel för att stimulera läkeprocessen i hela kroppen.

Denna process tar tid. Det första mötet med en homeopat kommer att vara längre än ett normalt besök hos en läkare, men det är väl spenderad tid.

Mer om Homeopati

I bloggen under kategorin Homeopati kan du läsa mer om ämnet – läs gärna här – homeopati