Våra ögon är som ett fönster till vår kropp och själ. De berättar en fantastisk historia om vem du är. Varje iris har ett visst mönster och, som fingeravtryck, finns det inte två ögon som är lika.

Genom Irisanalys kan man ”läsa” och förstå innebörden av de mönster som finns i ögats iris. Varje färg och markering har en unik innebörd för varje idivid. Irisanalys hjälper oss att förstå iris ”språk” då det innehåller budskap om din kropps hälsa och välbefinnande.

Irisanalys är att studera färg, pigment och struktur på iris, pupillgräns och sclera eftersom de relaterar genetiskt genom reflexrespons till kroppens styrkor och svagheter. Varje iris innehåller 28 000 nervändar som går till alla delar av kroppen. Pupillgränsen har en direktkoppling till hjärnan via optiska nerven, ett ”bredband” som består av över en miljon nerver som går direkt till hjärnan och ryggmärgen och ut till kroppens alla organ och körtlar.
Det är en metod för att upptäcka eventuella hälsoproblem, där man kan se vad just din kropp är predisponerad för, vilka symtom och hur de eventuellt kan komma att utrycka sig.
Man ser styrkor och svagheter du har med dig genom livet.
Genom Irisanalys kan vi lära oss vilka ärvda styrkor och svagheter vi har, vilka sjukdomar som är mer benägna att påverka vår hälsa och hur vår känslomässiga natur kan påverka detta.

Ju mer vi är medvetna om dessa influenser desto bättre kan vi jobba med dem. När vi känner till våra styrkor kan vi bygga på dem och välja vägar i livet där dessa styrkor lyser. På samma sätt kan vi, när vi är medvetna om områden med svaghet eller utmaningar, använda verktyg som hjälper oss att stärka dessa områden och göra dem till gåvor.
Vi har en otrolig bildskärm genom iris! Ögat är som en ”mini hårddisk” med information om allt som händer i kroppen. Allt som sker i kroppen kan vi se i ögat.

Det finns i grunden två färger på iris inom irisanalys, blå och brun. I de fall det förekommer en genetisk mix av blått och brunt, kallas det för en blandad iris. Om man tittar på en persons iris kan det se ut som de har gröna, nötbruna, grå eller ljusbruna ögon.
Vid en irisanalys tittar man på ögonen med hjälp av förstoringsglas med belysning, iriscope eller en iriskamera, för att fastställa ögats rätta färg, analysera pigment och struktur.

Många olika terapeuter kan använda sig av irisanalys. Som homeopat kan man få ytterligare information för att kunna föreskriva homeopatisk medicin. Som hudterapeut och massageterapeut kan man få extra information för att kunna skräddarsy behandlingen. Som näringsterapeut är det en extra hjälp med att se om kroppen behöver speciell näring. Föräldrar kan ta hjälp av irisanalys för att se om och var deras barn har genetiska svagheter, och bättre kunna hjälpa barnet genom rätt mat och förebyggande råd inom dessa områden. 

Vi diagnostiserar ALDRIG sjukdom!  Eftersom irisanalys visar på genetiska predispositioner pratar vi förebyggande! Om till exempel en genetisk tendens för svaghet i området runt hjärtat framträder, kan man jobba förebyggande genom att bland annat undvika fet och salt mat, hålla sin vikt nere och motionera.

Om du har aktuella hälsoutmaningar kan en irisanalys rikta in sig på, och identifiera just dessa problem. 

Hur går en Irisanalys till?

Jag fotografera dina ögon och tittar på iris via ett Iriscope. Vi går tillsammans analysen. Jag kommer även att ställa frågor utefter vad vi ser och vi kan sätta ihop en behandlingsplan. Du får hälsoråd om vad som är bra till just dig som du även får med dig utskriven.

Pris: 1995 kr 

60 min